Ienergo

Regulamin serwisu

Platforma internetowa ienergo, działający pod adresem https://ienergo.pl prowadzony jest przez:

DREAMCONSULT&DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ z siedziba w 03-531, Warszawie, ul. REMBRANDTA 4a/39, NIP: 5242980312, Regon: 526064926.

Słowniczek:
Serwis – prowadzony serwis internetowy działający pod adresem https://ienergo.p sprzedający usługi za pośrednictwem Internetu; Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku,

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
1. Serwis prowadzi sprzedaż usług na terytorium Polski, za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Serwis zamieszcza na stronie https://ienergo.pl.
2. Klientem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową https://ienergo.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dniach roboczych i godzinach pracy Serwisu.
4. Do dokonywania zakupu wniosku w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby złożyć zamówienie należy uruchomić serwis, złożyć zlecenie oraz opłacić.
5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub usług
6. Klient, przesyłając do Serwisu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamawianych usług z Serwisem. 
7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
– wyboru zamówionych usług,
– wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
– wyboru sposobu płatności.

II. Zmiany w zamówieniach.
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.
2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta.
3. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu.

III. Ceny towarów.
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej serwisu:
– podawane są w złotych polskich,
– zawierają podatek VAT,
– nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
– nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy usłudze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia Klienta i jego akceptacji ze strony serwisu.
3. serwisu zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie serwisu.

IV. Czas realizacji zamówienia.
1. Przy każdym usłudze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia ze serwisu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze.  Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
– za pośrednictwem firmy kurierskiej,

3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki w obecnosci pracownika
firmy kurierskiej

5. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski :
– Przelewy24 – płatność online,
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

VI .Odstąpienie od umowy.
1. Zatwierdzając formularz wniosku, Klient składa wyraźną zgodę na wykonanie usługi i po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia  od umowy

2. Wniosek jest przygotowywany indywidualnie do dostarczonych danych od klienta co oznacza, że klient nie ma prawa zwrotu 

VII. Odpowiedzialność
1. Klient zobowiązany jest do podania w serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznych. Podanie danych nieprawdziwych może doprowadzić do niepoprawności świadczenia.

2. Z wyjątkiem sytuacji winy umyślnej, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników, którzy nie są Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w artykule 3855 Kodeksu cywilnego.

Dane osobowe.
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DREAMCONSULT&DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ z siedziba w 03-531, Warszawie, ul. REMBRANDTA 4a/39, NIP: 5242980312, Regon: 526064926.oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe.
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a DREAMCONSULT&DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ z siedziba w 03-531, Warszawie, ul. REMBRANDTA 4a/39, NIP: 5242980312, Regon: 526064926..

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe w wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony  www.ienergo.pl.
6. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.ienergo.pl

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient – osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupów w Sklepie,
Konsultant – osoba obsługująca Klienta;
Konto Klienta
 – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem
systemów płatności on-line przelewy24;