Czas realizacji już od 48 godzin

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Legalne świadectwa wykonane przez uprawnionych audytorów wpisanych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków!

świadectwa charakterystyki energetycznej​

Komu potrzebne ?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, która wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 roku, świadectwo charakterystyki energetycznej jest obligatoryjne przy każdej transakcji sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości.

W sytuacji braku świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie lub sprzedaży nieruchomości istnieje ryzyko nałożenia kary pieniężnej, która może wynieść nawet do 5 tysięcy złotych. Ostrzeżenie o tej sankcji zostanie zawarte w każdym akcie notarialnym, jeśli nie zostanie dostarczone wymagane świadectwo.


W kontekście nowych regulacji, pojawiła się również konieczność załączania kopii świadectwa energetycznego do zgłoszenia ukończenia budowy lub wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Świadectwo energetyczne będzie można dołączyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Bez tego dokumentu proces zakończenia budowy nie będzie mógł zostać przeprowadzony formalnie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest także obligatoryjne w licznych programach, grantach oraz wsparciach finansowych. Dzięki temu dokumentowi, masz możliwość uzyskania dodatkowych środków na modernizację lub zwrot inwestycji w celu poprawy efektywności energetycznej nieruchomości.

Formularz wniosku

Jak użyskać świadectwo?

Prosty formularz w 3 krokach

Formularz

Wybierz rodzaj nieruchomości oraz wypełnij wszystkie dane

Płatność

Opłać zamówienie oraz wybierz wersje wydanego dokumentu

Odbiór

Świadectwo otrzymasz w wersji elektronicznej oraz na życzenie w wersji papierowej

Wybierz rodzaj nieruchomości

Mieszkanie

- Do 500 m2,
- Realizacja w 2 dni robocze.

270 zł

Dom

- Do 500 m2,
- Realizacja w 2 dni robocze.

425 zł

Lokal użytkowy

- Do 600 m2,
- Realizacja w 2 dni robocze.

Indywidualna wycena

Budynek

- Do 5000 m2,
Wycena zależna od metrażu.

Indywidualna wycena

ienergo

Kim jesteśmy?

Nasz zespół składa się ze specjalistów i inżynierów najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Mamy szerokie doświadczenie w dziedzinie budownictwa oraz związanej z branżą problematyki energetycznej nieruchomości.

Wszyscy nasi specjaliści wpisani są do rejestru osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz posiadają wymagane przepisami prawa ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Specjaliści:

Marcin Czuj – magister inżynier budownictwa oraz inżynierii środowiska.

Specjalista ds. budownictwa oraz problematyki energetycznej nieruchomości. Posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wpisany pod numerem 20340 na liście ministerialnej osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.